Liên hệ

                                  Nha Khoa Hòa Bình

 

Cơ Sở 1:134 Hòa Bình , P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Điện Thoại : 028.3973.0900 - 0902 302 270 

Cơ Sở 2: 212 Lê Thúc Hoạch, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Điện Thoại: 028.3559.1558 -  090 24 70 949 

Mail: nhakhoahoabinh2@gmail.com

Website:  nhakhoahoabinh.net